27 | 05 | 2024

OKTIMI Advisors

OKTIMI Advisors konsultoi ja auttaa liikkeenjohtoa kansainvälistymisen suunnittelussa ja toteuttamisessa erityisesti Saksassa, Euroopan suurimmalla markkina-alueella, sekä Itävallassa ja Sveitsissä.

Asiakkaamme ovat tyypillisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka toimivat jo menestyksellisesti kotimarkkinoillaEnergy ja etsivät myyntikanavia ja kasvua saksankielisestä Euroopasta, tai haluavat laajentaa nopeasti liiketoimintaansa samanaikaisesti koti- ja ulkomaisilla markkinoilla.

Asiakkaamme toimivat rajoitetun kansainvälistymisbudjetin puitteissa ja arvostavat siksi käytännönläheistä suunnittelua ja toimintaa.


Palvelumme:

Yli 20-vuotiseen kansainvälisen kaupan kokemukseen ja osaamiseen perustuen voimme esimerkiksi

  • arvioida liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksia saksankielisessä Euroopassa
  • tehdä vaihtoehtoisia, realistisia toimintaehdotuksia
  • auttaa paikan päällä toimintasuunnitelman käytännön toteuttamisessa

Painopisteemme:

  • saksankielinen Eurooppa, Benelux
  • informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT)
  • terveyden- ja sairaanhoitoteknologia

muut high tech tuotteet ja palvelut